Asbest uit het dak verwijderen? Wij zijn gespecialiseerd in asbestsanering

Als u nog asbest op uw stal, bedrijfshal, loods, of schuur heeft, dan is er de tijd tot 2024 om dit asbest te laten saneren. Vanaf dat jaar verbiedt het kabinet namelijk asbestdaken. Heeft u nog een bedrijfspand, bedrijfshal loods of schuur met hierin asbest verwerkt? RoofPlus is gespecialiseerd in asbestsanering en laat dit asbest verwijderen door een SCA-gecertificeerd bedrijf, dat asbest conform de door de overheid vastgestelde nationale beoordelingsrichtlijn (SC) 530 mag verwijderen.

Er zijn fiscale regelingen voor het vervangen van asbestdaken, namelijk Milieu investeringsaftrek (Mia) en Willekeuring afschrijving milieu investeringen (Vamil). Voor het plaatsen van zonnepanelen kunt u ook gebruik maken van Energie investeringsaftrek (Eia).

Asbestsanering

Door onze jarenlange ervaring verwijderen wij snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs uw asbest golfplaten, gevelbeplating en andere dakbeplating. Roofplus laat uw asbest saneren door een SCA-gecertificeerd bedrijf dat asbest conform de door de overheid vastgestelde nationale beoordelingsrichtlijn (SC) 530 mag verwijderen.

Asbestinventarisatierapport

Wanneer u asbest te verwijderen heeft dan komt het bedrijf eerst bij u langs. Vaak kunnen zij u dan al een indicatie geven van de kosten. Vervolgens stellen zij voor u een asbestinventarisatie op door een onafhankelijk SC540 gecertificeerd bureau. Daarin staat precies de hoeveelheid van het aanwezige asbest en ook de plaatsen waar het asbest aanwezig is.

Het inventarisatierapport heeft u in alle gevallen nodig om het asbest te laten saneren. Met een asbestinventarisatierapport kunt u een sloopmelding indienen bij uw gemeente. Dit kunnen wij eventueel ook voor u doen.

Binnensanering en buitensanering

Voor een binnensanering gelden hele andere richtlijnen dan voor een buitensanering. Er moet eerst een containment gebouwd worden voordat het asbest verwijderd kan worden. Een containment is een plastic tent die om het asbest heen gebouwd wordt. De ruimte wordt daarna op onderdruk gebracht zodat stof en asbestvezels niet kunnen ontsnappen. Men kan alleen naar binnen met speciale kleding door een sluis.

Bij een buitensanering wordt het te saneren gebied afgezet met lint en mogen alleen gecertificeerde asbestsaneerders met speciale kleding en ademhalingsapparatuur de ruimte betreden.

Verwijderen en afvoeren van asbest

Asbest is schadelijk voor de volksgezondheid en dient daarom veilig en vakkundig verwijderd te worden door een volledig gecertificeerd bedrijf dat volgens de SC530 procedure werkt. Deze is aan strenge wettelijke regelgeving gebonden en werkt uitsluitend met procedures zoals die in het asbestverwijderingsbesluit zijn vastgelegd.

De locatie dient veegschoon en opgeruimd te zijn. Begroeiing rondom de stal of het gebouw graag laag zodat er geen stukjes asbest verborgen kunnen achterblijven. In alle gevallen wordt er veel met plastic gewerkt om de locatie na asbestsanering schoon te kunnen opleveren.

Na sanering wordt de locatie door een gecertificeerd laboratorium visueel geïnspecteerd en vrijgegeven. Daarna kunnen we direct starten met het leggen van dakbedekking en eventueel zonnepanelen.

Subsidie bij asbestsanering ontvangen?

De overheid heeft zich ten doel gesteld voor 2024 alle asbesthoudende materialen in en op gebouwen gesaneerd moeten worden. Het gaat om ongeveer 130 miljoen vierkante meter asbest voornamelijk in dakplaten van stallen. De overheid heeft 20 miljoen euro beschikbaar gesteld verdeeld over de provincies. Agrariërs die hun asbestdaken laten verwijderen en een nieuw dak met zonnepanelen plaatsen kunnen bovendien subsidie ontvangen.

Er zijn fiscale regelingen voor het vervangen van asbestdaken, namelijk Milieu investeringsaftrek (Mia) en Willekeuring afschrijving milieu investeringen (Vamil). Voor het plaatsen van zonnepanelen kunt u ook gebruik maken van Energie investeringsaftrek (Eia).

In 10 provincies kunt u gebruik maken van de subsidie regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Voor meer informatie kunt u terecht bij www.rijksoverheid.nl/asbest

RoofPlus | Asbestsanering, renovatie & nieuwbouw

Sloopmelding gemeente

Wanneer u asbest laat verwijderen is er in alle gevallen een sloopmelding of omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Deze kunt u tegenwoordig aanvragen via het omgevingsloket. U dient hierbij altijd de asbestinventarisatie digitaal aan te leveren. In het nieuwe bouwbesluit is bepaald dat een sloopmelding na max. vier weken afgegeven wordt. Een vergunning kan langer duren maar is in de meeste gevallen voor de asbestsanering niet nodig.

Roofplus kan de aanvraag voor u verzorgen. U hebt er dan zelf geen omkijken meer naar. Wij houden in de gaten of de gemeente de vergunning / melding afgegeven heeft en kijken ook naar de bezwaartermijn. In overleg kunnen we dan de asbestsanering in onze planning opnemen.

Voor de daadwerkelijke sanering moet de omgevings- vergunning of sloopmelding  bij ons binnen zijn. De bezwaartermijn is verstreken of er mag in overleg met de gemeente (dit vragen wij na) in de bezwaartermijn gesaneerd worden. De sanering wordt door ons aangemeld bij de gemeente, certificerende instelling SGS Intron en de arbeidsinspectie. Dit moet minimaal twee werkdagen van te voren te gebeuren.